2016. június 6., hétfő

Könyves idiómák Szalai Nóritól

a coffee table book
  meaning: a large, expensive book with a lot of pictures that is often kept on a table for people to look at magyarul: nagyalakú képes album example: A coffee table book of Paris streets will be published next year. – Párizs utcáiról szóló nagyalakú képes albumot fognak kiadni jövőre.

an open book
  meaning: if a person's life is an open book, you can discover everything about it because none of the details are kept secret magyarul: nyitott könyv example: John wants to keep his private life private, he doesn't want it becoming an open book. – John szeretné a magánéletét megőrizni, nem akarja, hogy nyitott könyvvé váljon.

little black book
  meaning: a personal telephone directory listing girlfriends, or boyfriends magyarul: kis fekete notesz a korábbi szerelmek neveivel example: Now that he's engaged to Ellen, Tim won't be needing his little black book. – Most, hogy eljegyezte Ellent, Timnek már nem lesz szüksége a kis fekete noteszére.

to book in
  meaning: to register oneself for something, as at a hotel or some activity magyarul: bejelentkezni, regisztrálni example: We can't book in to our hotel until noon. – Nem tudunk bejelentkezni a hotelszobába délig.

every trick in the book
  meaning: every way possible magyarul: minden trükköt bevetve, mindent kipróbálva example:He tried every trick in the book to get her to sign the contract. – Minden trükköt bevetett, hogy rávegye, írja alá a szerződést.

one can't judge a book by its cover
  meaning: one can't rely on outward appearances to know what something or someone is really like magyarul: nem lehet a külső alapján ítélni example: He seems very timid, but you can't judge a book by its cover. – Nagyon félénknek tűnik, de ne ítéljünk a külső alapján.

to take a leaf/page from someone's book
  meaning: to do something in the way someone else would do it magyarul: valakit utánozni, valaki mintájára csinálni valamit example: I think I'm going to take a leaf from your book and start going for a run first thing in the morning. – Azt hiszem, a te mintádra én is el fogok járni korán reggel futni.

to throw the book at someone
  meaning: to charge or convict someone with as many crimes as possible magyarul: a lehető legtöbb kihágással vagy bűncselekménnyel megvádolni, elítélni valakit example: I insulted the police officer, so he took me to the station and threw the book at me. – Megsértettem a rendőrt, úgyhogy bevitt a kapitányságra és megvádolt minden létező bűncselekménnyel.

to close the books on someone or something
  meaning: to declare that a matter concerning someone or something is finished magyarul: kijelenteni, hogy valami befejezett ügy example: It's time to close the books on Fred. He's had enough time to find a solution. – Most már ideje becsukni az ajtót Fred előtt. Elég ideje volt megoldást találni.

that's/there's one for the books
  meaning: something that you say when something strange or surprising happens magyarul: ezt fel kell vésni, feljegyzésre méltó example: Sarah stayed in on a Saturday night! There's one for the books. – Sarah otthon maradt szombat este! Ezt fel kell vésni, olyan ritka eset.

to cook the books
  meaning: to keep false financial records for an organization magyarul: meghamisítani egy szervezet vagy cég pénzügyi adatait example: Soprano's accountant cooks the books, I'm sure. – Soprano könyvelője hamisítja az adatokat, biztos vagyok benne.

to hit the books
 
meaning: to study hard
magyarul: nekifeküdni a tanulásnak
example: 
I have to go home and hit the books. I have an exam next week. – Haza kell mennem és nekifeküdni a tanulásnak. Vizsgám lesz jövő héten.

Nincsenek megjegyzések: