2016. április 29., péntek

Középkori legendák: A szertelen apáca

Olaszországba egy kalastromba rekesztött apáczák lakoznak vala. Az többi között az egyik igön sanyarú penitencziát tart vala, mert sokat b jt l vala, sokat vigyáz57 vala és hosszan imádkozik vala, úgyannyira, hogy az több apáczáktul ugyan szentnek alíttatik vala. Mikoron azért megkórult vóna és meg hót vóna, és nagy tisztösséggel testét koporsóba az szentegyházba bevitték vóna, az következ écczaka az több szízek az szentegyházba el bémenének, hogy az test körny l imádkoznának. Tehát láták, hogy az koporsó tellességgel elégött; hát az testének es csak az hamma vagyon, mely vala dohos mint az pokol. Mikoron ezt látták vóna, elijedének és kérék Uristent, hogy az állapatját nekik megjelöntené. Tehát ime azon éjjel ez szíz nagy rettenetös ábrázatba az fejedelemasszonynak megjelönék és megmondd, hogy elkárhozott vóna ezért, hogy az több apáczákkal gyakorta feddött vóna, és neki az több szízeket hamissan gyakorta beadta vóna, és ennek miatta az isteni szeretetöt bennök megbántotta vóna. Ezt megmondván, elenyészék el le.

(Tihanyi kódex. 11-12. l. Nyet. VI. 6. l.)

Nincsenek megjegyzések: