2015. január 26., hétfő

Nyitrai népballadák: A kiirtott korcsmároscsalád

Jaj de hosszú, jaj de sáros az az út,

amelyiken kilenc betyár elindúlt.

Kilenc betyár, kilenc felé elidult,

kocsmárosné udvarába befordult.

Kocsmárosné adjon isten jó estét,

adjon isten az uraknak szerencsét.

Ne kívánjon az uraknak szerencsét,

még az éjjel szívében lesz a nagykés.

Korcsmárosné kiszaladt a kiskertbe,

föltekintett a csillagos nagy égre.

Jaj istenem itt kell nékem meghalni,

hároméves kis árvámat itt hagyni.

Eregy lányom, menjél le a picébe,

hozzá fel bort az aranyos icébe.

Nem kell nékünk sem iccéje, sem bora,

még az éjjel lánya vérét megláttya.

Harangoznak már féltizenkettőre,

kocsmárosnét viszik a temetőbe.

Kocsmárosnét és az eladó lányát,

mellette a hároméves kis árvát.

Nincsenek megjegyzések: